New items
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo