New items
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property