New items
Instrukcja kwalifikowania personelu zabezpieczenia operacji lotniczych w strefach lądowania (PZOL) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.4.3.1
Logistyka zwrotna : teoria i praktyka
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki