New items
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne