New items
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne