New items
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Epidemia : od dżumy przez AIDS i ebolę po COVID-19