New items
Anatomia kliniczna. T. 1
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1