Nowości
Starapaka No. 3
50 praw marketingu Kotarbińskiego
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego