Nowości
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.1,
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
Nie umieraj do jutra
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń