Nowości
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa
Podstawy gospodarki odpadami
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Statystyka stosowana : krótki kurs