New items
Podstawy logistyki
Zmierzch Europy
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)