New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność