New items
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Elementy projektowania logistycznego
Organizacja ruchu kolejowego
Funkcjonowanie osób w starszym wieku