New items
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo