New items
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integracja gałęzi transportu, sztuczna inteligencja
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka