New items
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej