New items
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12-002 : wariant załadowania pojazdu aeromobilnego do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
CCNA Wireless 200-355 : Official Cert Guide
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa