New items
GPS : theory, algorithms and applocations
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń