New items
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,