New items
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
GPS : theory, algorithms and applocations
Opowieści pokładowe : prawdziwe życie na wysokościach
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa