Nowości
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik liniowych z pokładu statku powietrznego w Silach Zbrojnych RP
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego
Wykłady londyńskie 1946
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów