New items
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
GPS : theory, algorithms and applocations
Program szkolenia lotniczego na śmigłowcu Mi-14 (PSZL Mi-14 2018)
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa