New items
Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych