New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej