New items
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych
Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady