New items
Jak pożyczyć i nie oddać - jak kupić i nie zapłacić czyli Biznes po polsku
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych