New items
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności