New items
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Anti-choice leaderless resistance : a study on the Fight of Lone Wolves
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli