New items
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo