New items
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Logistyczne aspekty transportu w Unii Europejskiej
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa
Polski transport samochodowy ładunków