New items
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej