New items
Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa