New items
Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej : zagrożenia, ambicje, zdolności militarne