New items
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Wojska specjalne
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej