New items
Elementy infrastruktury systemów logistycznych
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Geometria wykreślna w zadaniach : wybrane zagadnienia, wieloboki i wielościany
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej