Nowości
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)