New items
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Wybrane elementy logiki
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych