New items
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Introduction to Hydrocodes
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa