New items
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego
Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego : siły lądowe