New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń