New items
Statyka i wytrzymałość materiałów : zbiór zadań z przykładami rozwiązań
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Chaos : narodziny nowej nauki
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne