Nowości
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Global positioning system: signals, measurements, and performance