New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Instrukcja organizacji ubezpieczenia lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.5