New items
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID W-3_01 : desantowanie skoczków ze śmigłowca W-3 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego
Stanag 6001. Exam practice. Level 1 : Reading and Writing Skills