New items
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Podstawy konstrukcji maszyn. 3
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa
Podręcznik SERE : informacje podstawowe