New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji