Nowości
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych