New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_03 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z kombinowanym systemem otwarcia
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie