New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne