New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Człowiek cząstką wszechświata
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej