New items
Język R i analiza danych w praktyce
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Geologia kontynentów
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego